Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie księgi KPiR

 • prowadzenie ewidencji dotyczącej podatku VAT

 • sporządzanie deklaracji VAT

 • prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. ewidencji środków trwałych

 • sporządzanie rozliczeń rocznych właścicieli

Ryczałt Ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów

 • ewidencja podatku VAT

 • sporządzanie deklaracji VAT

 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Księgi Rachunkowe

 • opracowanie zakładowego plany kont

 • prowadzenie księgi głównej

 • prowadzenie ewidencji dotyczącej podatku VAT

 • sporządzanie deklaracji VAT

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • sporządzanie deklaracji rocznych CIT

Kadry i Płace

 • prowadzenie kadr i płac pracowników zatrudnionych na umowy o pracę

 • rozliczanie umów zlecenie i umów o dzieło

 • rozliczanie składek do ZUS-u

 • sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS-u

 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

 • sporządzanie deklaracji rocznych – PIT-11, PIT-40